Stubbfräsning

Stubbfräsning

Priset för stubbfräsning varierar beroende på flera faktorer, inklusive storlek på stubben, hur djupt den är rotad, platsen där stubben befinner sig, tillgängligheten av området, och företagets prissättning.

Generellt sett kan du förvänta dig att betala mellan 500 kr till 5000 kr eller mer för stubbfräsning. Mindre stubbar med en diameter på upp till 30 cm kan kosta runt 500 kr till 1000 kr att fräsa bort, medan större stubbar med en diameter på över 60 cm kan kosta 3000 kr till 5000 kr eller mer att fräsa bort. Tjänsten kan du som privatperson få RUT-avdrag på.

Faktorer som kan påverka priset inkluderar om det krävs tungt maskineri för att komma åt stubben, svårigheter att ta bort stubben på grund av hinder eller trånga utrymmen, och om det krävs extra arbete för att ta bort stubbens rötter.

RUT-avdraget är en skattereduktion som ges till privatpersoner som köper hushållstjänster från företag som är godkända av Skatteverket. RUT-avdraget gäller för vissa typer av hushållsnära tjänster, såsom städning, tvätt, trädgårdsarbete, snöskottning och flyttjänster.

Det maximala beloppet som kan dras av för RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden, upp till en total kostnad av 75 000 kronor per person och år. Det innebär att man kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion per person och år för RUT-tjänster. Den sista delen 25 000kr är reserverad för ROT-tjänster och vice versa.

Priset för stubbfräsning

För att kunna dra av RUT-avdraget behöver man ha betalat för hushållstjänsten själv och det är inte tillåtet att använda RUT-avdraget för att betala en närstående eller släkting för hushållstjänster. Det är också viktigt att använda en godkänd leverantör som är registrerad hos Skatteverket för att få utnyttja RUT-avdraget.

RUT-avdraget kan ansökas i samband med deklarationen eller genom att lämna in en ansökan om förhandsbesked hos Skatteverket. Det är också viktigt att spara kvitton och fakturor för att kunna styrka kostnaderna om Skatteverket begär det.

Vi ombesörjer ansökan av RUT-avdrag efter ni betalt fakturan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kryssrutor

Lämna en kommentar