Gräsmatterenovering

renovering av en gammal etablerad gräsmatta

Gentas utför gräsmatterenovering med en väl utarbetat arbetsmetod för renovering av befintlig gräsmatta. Vi förvandlar din gamla trötta gräsmatta till en sprudlande och grönskande paradgräsmatta. Med vår hjälp och vår utarbetade arbetsmetod ger dig även rätt till RUT-avdrag på hela kostnaden av utfört arbete, ej material.

Anlita våra gräsexperter Tomas & Robert för sakkunnig hjälp med renovering av gräsmattan. 

Varför gräsmatterenovering?

Vi får regelbundet förfrågningar på att lägga om en redan gammal etablerade gräsmatta. Det är något som både är kostsamt då det inte ger rätt till RUT-avdrag och leder till väldigt mycket extra arbete.

Att ersätta en gammal gräsmatta med en ny, kräver  först att man ska schakta bort det översta jordlagret med ungefär 5-10cm djup för att få bort de gamla gräsrötterna och den näringsfattiga jorden direkt undertill. Detta ska sedan fraktas bort och deponeras till en väldigt hög kostnad för både arbetstid samt frakter och deponiavgifter.

Efter man har skalat av det översta lagret av jord ska ett nytt jordlager läggas på som måste rakas ut för att det ska bli jämt. Det kräver åtskilliga ton med ny jord som ska läggas ut Då det nya jordlagret bör vara cirka 10cm djupt. Många väljer även att rulla ut färdiga rullar med gräs. Då tillkommer även kostnaden för gräsrullarna och man får oftast inte anpassat gräsfrön till dina förutsättningar, såsom söderläge, skugg etc plus arbetet.

Vi rekommenderar därför alltid en renovering av gräsmattan, då det är den mest miljövänligaste metoden och alternativet både för miljö och kostnadseffektivitet. Givetvis finns inga genvägar vår arbetsmetod är en nystart av din gräsmatta men den kräver ett underhåll. Det bästa är att skaffa en robotgräsklippare som tar hand om gräsklippningen sen kan man ägna sig åt gödsling och toppdressning.

En gräsmatta kan kräva flera behandlingar beroende på underlaget, samt hur urlakad jorden är från näring. Men detta sker fortfarande till betydligt mindre kostnad än för vad en nyetablering skulle ha kostat. Dessutom är det mycket enklare att jämna en befintlig etablerad gräsmatta där underlaget är fast och man fyller håligheter än en ny där man arbetar med poröst material. Det kräver således färre arbetstimmar att få en jämn gräsmatta, när man utför en gräsmatterenovering.

Ny gräsmatta på en dag

vi gör allt på samma dag

Vill du renovera gräsmattan själv så tar c:a 4-5 hela arbetsdagar i anspråk för en normalstor gräsmatta ca 30-40 timmar. Om du inte har verktyg och maskiner så behöver du även spendera tid på att hyra eller köpa in utrustningen och materialet inför renoveringen. Oftast är det sämre utrustning och material anpassad till den mindre krävande villaägaren. Om du anlitar oss för gräsmatterenovering så har vi kompaktlastare, hålpipsluftare, vertikalskärare, dressrakor termporär bevattning och mycket mer. Du får tillgång till proffsprodukter och maskiner som i normala fall används bara av planskötare och greenkeepers.

Så önskar du välkomna dina gäster med en paradgräsmatta spela fotboll med barnbarnen, eller göra dina grannar gröna av avund? Anlita då oss för gräsmatterenovering av din trötta slitna gräsmatta till en frodig, tät och fin paradgräsmatta bara på en dag*.

*) Vi är inga trollkarlar men renoveringen gör vi normalt på en dag beroende på storlek och tillgänglig personal. Sedan måste naturen med sol, vind och vatten göra sitt vilket innebär att det tar cirka 4-8 veckor beroende på väderförhållande innan gräset har etablerat sig. Viktigt är även att inte beträda gräsmattan när de första stråna dyker upp, därefter att inte låta gräset växa för långt innan det klipps så det överskuggar ej etablerade ytor.

Gör din gräsmatta riktigt vacker

Grön frodig gräsmatta

Med våra proffsprodukter ger vi din gräsmatta ett näringstillskott som vanliga produkter inte kan ge.

Bekämpning av mossa och ogräs

Vi behandlar er gräsmatta mekaniskt och även organiskt för att balansera för tillväxt av nytt gräs.

Jämnare gräsmatta

Vi använder oss ofta av sandrik K-dress som planare ut er gräsmatta till att bli jämnare. Toppdressning bör utföras helst vår & höst varje år. Till vanliga toppdresspåsar bör man tillsätta sand 0,5-1mm fraktion.

Kostnadseffektivt och miljövänligt

Det är mer kostnadseffektivt med en gräsmatterenovering än att anlägga en ny. Dessutom är det bättre för miljön då det kräver mindre material och färre transporter.

Arbetsmoment som ingår!

Genom lång erfarenhet har vi valt att leverera ett helhetspaket där alla de nödvändiga arbetsmomenten ingår för att få en lyckad etablering av gräsmattan.

Genom att välja oss för din gräsmatta får du ett helt paket av arbetsmoment som säkerställer att dina önskemål blir uppfyllda. Vi arbetar hårt för att skapa den perfekta gräsmattan åt dig och vårt paket innehåller alla steg som krävs för att göra det möjligt.

Gräsklippning av högt gräs trädgårdstjänster trädgårdsskötsel

Dina förberedelser

För ett lyckat resultat så behöver du göra vissa moment och förberedelser. Du kan antingen göra dessa själv eller så kan du anlita oss för det.

 • Tillsätt näring Gödsla gräsmattan ca en månad innan renoveringen
 • Ta bort nedhängande grenar från exempelvis träd, buskar och häckar
 • Gräsmattan skall klippas kort någon dag inför gräsmatterenoveringen
 • Rensa upp plocka bort lösa föremål från gräsmattan såsom skottkärror, studsmatta mm.

Pipluftning och mossbekämpning

En dränerad gräsmatta gör så att regnvatten och näring tränger ned mycket bättre genom grässvålen ned till rötterna. Vid vertikalskärningen stimuleras gräsrötterna när de delas till att producera fler sidoskott. Resultatet tillsammans med sådd blir en mycket tätare gräsmatta när grästillväxten startar, av den anledningen behöver man vertikaldkära den gamla gräsmattan samt pipluftas.

 • Vertikalskärning, delar på gräsrötter för fler skott samttar bort dött gräs och mossa
 • Pipluftning, luftar jorden och gör att marken blir porösare samt när vi fyller med sandrik K-dress så gynnar det luft- och vattentillförseln till gräsrötterna.
Luftning av gräsmattan under en gräsmatterenovering
Städning av gräsmattan

Gamla gräsmattan "städas"

Efter pipluftning och vertikalskärningen osamlar vi upp och säckar trädgårdsavfallet. Detta görs med hård manuell räffsning samt lövblås för att få bort allt dött gräs, mossa och ogräs från gräsmattan. En ren genomräffsad gräsmatta kan bättre tillgodogöra sig gödsel och underlättar toppdressning av gräsmattan till att bli en planare yta.

 • Räfsning av dött gammalt gräs och uppriven mossa
 • Lövblåsning, den sista finputsning av den gamla gräsmattan
 • Säckning av det överblivna trädgårdsavfallet

Gödning och stödsådd

Vi tillsätter näring till gräsmattan med våra proffsprodukter genom våra leverantörer. Detta garanterar att din gräsmatta får alla de nödvändiga viktiga näringsämnen som den behöver.

Innan den organiska näringen och  markavjämningen genom toppdressningen så stödsår vi gräsmattan med en exklusiv gräsfröblandning anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Stödsådd av gräsmatta med en såmaskin
Markavjämning med en dressraka

Markavjämning

I slutet av gräsmatterenoveringen dressar vi marken med en mineralbaserad sandrik jordblandning speciellt framtagen för föryngring av befintliga gräsmattor. Med våra proffsdressrakor jämnar vi av marken till en slätare yta.

Dressningen den förbättrar din slitna gräsmatta och skyddar de utsatta delarna av gräsmattan för slitage och uttorkning.

Bevattning

Bevattningen är väldigt viktig under de första fyra veckorna efter gräsmatterenoveringen. Det är den viktigaste perioden för att få gräsfröna till att börja gro. Detta beror på att det bevattning gör så att jorden inte torkar ut under den viktiga tillväxtfasen under denna period. I värsta fall riskeras hela sådden att gå förlorad. Av detta skäl sätter vi alltid ut ett automatiserat temporärt bevattningssystem om du inte har egen fast bevattning.

 • Utplacering av ett helautomatiserat bevattningssystem
 • Efter cirka fyra veckor plockar vi bort systemet när gräset väl har börjat växa
Bevattning efter gräsmatterenovering
Gräsmatterenovering före och efter en renovering av gräsmatta
En påbörjad renovering och resultat efter fyra veckor

Gör det här innan gräsmatterenoveringen

Det här behöver du göra innan vi sätter igång med gräsmatterenoveringen. Anledningen till detta är att förberedelser skapar grunden för att få gynnsamma förutsättningar och ett lyckat resultat. 

Gödsla gräsmattan innan gräsmatterenoveringen

Att tillsätta näring genom att gödsla gräsmattan ca en månad innan gräsmatterenovering gör både att jorden och det befintliga gräset stärks. Detta gör att det befintliga gräset återhämtar sig mycket snabbare efter den påfrestning som en gräsmatterenovering innebär. 

Rensa upp i gräsmattan

Våra trädgårdsmaskiner behöver fri passage. Finns det några hinder som exempelvis högar av brädor, båttrailers och stenhögar som gör att vi inte kommer åt alla gräsytor då tillkommer extra onödig arbetstid. Så plocka gärna undan allt på tomten som är i vägen för arbetet och om du behöver hjälp så meddela oss innan så vi kan planera in den tiden i samband eller före renoveringen av gräsmattan.

Det är även bra att klippa dina häckar, buskar och/eller grenar för att vi ska kunna komma åt på bästa sätt de underliggande gräspartierna.

Behöver du hjälp att ta bort stubbar så hjälper vi dig givetvis även med att få bort dem, Det gör vi enklast genom en metod som kallas stubbfräsning, läs mer på följande länk: fräsa bort stubbarna med en stubbfräs. En tilläggskostnad för tjänsten tillkommer men du slipper ytterligare kostnad för framkörningsavgift.Du får även RUT-avdra för stubbfräsning. Meddela oss gärna innan så vi tar med oss maskiner för den servicen.

Klipp gräset kort

Klipp gräset gärna så kort som möjligt, helst på lägsta klipphöjd så tätt inpå dagen för gräsmatterenoveringen av gräsmattan. Skulle du ha en robotgräsklippare så kan ställa ned klipphöjden och låta den gå på lägsta klipphöjd veckan innan vi kommer för att utföra gräsmatterenoveringen.

Denna förberedelse gör att det blir mycket enklare att jämna av gräsmattan och markytan samt att  trädgårdsmaskinerna kommer kunna arbeta mer effektivt, vilket gör att det färdiga resultatet blir bättre.

Klipp hängande grenar, buskar och häck

Vi rekommenderar även att du rensar upp bland träd, buskar och häckar från exempelvis hängande grenar och kvistar.

Det beror på att vi kommer åt enklare för att förbättra hela gräsmattans alla delar som i annat fall kan vara  oåtkomliga för våra maskiner.

Checklista innan renoveringen av gräsmattan:

Före och efter gräsmatterenovering

Anlita oss för gräsmatterenoveringen

Tomas, ägare och grundare av Gentas i Sverige Ab driver tillsammans med Robert GTS i Sverige Ab. Vi har ett stort genuint intresse av att ge högsta möjliga kvalitet på levererade produkter och tjänster. Alla våra produkter är kvalitetsgranskade och kommer från samma leverantörer som golfbanor använder och som inte finns tillgängligt i handeln. Den ovan beskrivna arbetsmetod som vi har arbetat fram grundar sig på lång erfarenhet genom många lyckade utförda gräsmatterenoveringar. 

Gräsmattor är som individuella med olika typer behov. Vid vår tomtbesiktning och ibland även en jordanalys det är en del av våra förberedelser som vi kan anpassa vårt arbete till din gräsmatta.  Det som oftast kan fungera på de flesta gräsmattor är inte alltid genomförbart hos  andra och då kan fler behandlingar kan behövas utföras för att få en perfekt gräsmatta 

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och kontinuerligt samråder vi med våra leverantörer och samarbetspartner.

Därför kan vi stolt presentera vår arbetsmetod och över att ha ett nära samarbete med våra leverantörer. Det gör Gentas i Sverige Ab & GTS i Sverige Ab till en ledande aktör inom denna bransch.

Begär en offert

Är du intresserad av att anlita oss för en gräsmatterenovering av din gräsmatta? Då skickar vi till att börja med en offert på arbete och material. Ligger den prislappen inom ramen för din budget, så bokar vi in ett kostnadsfritt hembesök för en tomtbesiktning för eventuella justeringar och en offertgenomgång.

Vi kanske behöver justera vårt pris för att anpassa den till den verkliga ytan. då tomtkartor kan vara irrelevanta.

 1. Fyll i vårt nedanstående kontaktformulär
 2. Vi svarar på din offert oftast inom 24 timmar
 3. Om du accepterar prisbilden
 4. Vi kommer ut till dig för en tomtbesiktning och offertgenomgång
 5. Vi gör en eventuell uppdatering av offerten justerad efter verklig gräsyta
 6. Du accepterar den slutgiltiga offerten
 7. Vi bekräftar alltid din accept med ett ordererkännande, och bokar preliminärt datum för gräsmatterenoveringen
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kryssrutor

Kom i kontakt med oss!

Berätta hur GTS Trädgård kan hjälpa dig, välj den kontaktform som passar dig bäst. Under dagarna är vi ute på arbeten och då kan vi ha begränsad möjlighet att svara i telefon. Dock försöker vi återkoppla så snart det bara går.

Ring till oss!

Slå oss en signal, men tänk på att det kan vara svårt att komma fram till oss under högsäsong april-september. Du når oss på 070-4373737

Kontakta oss!

Vi har gjort det väldigt smidigt för dig med hjälp av vårt kontaktformulär som du finner ovan.

Skicka ett mejl!

Skicka gärna ett mejl till oss med dina funderingar eller önskemål. Vår adress är [email protected]

Frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna.

Det beror på dina förutsättningar. Men anlitar du oss för gräsmatterenovering så spelar det mindre roll när renoveringen utförs under växtsäsongen eftersom vi levererar ett komplett paket med automatiserad temporär bevattning. Det beror på att det automatiserade bevattningssystemet håller marken konstant fuktig, detta är nödvändigt för att få gräsfröna att kunna gro.

Däremot om du vill renovera din gräsmatta själv, då rekommenderar vi dig göra det på sensommaren då vädret är som fuktigast tillsammans med daggen.

Du kan absolut renovera gräsmattan alldeles själv men tänk då på om du har tid att lägga ned samt det tunga arbetet och de maskiner som behövs. Men följ gärna våra ovanstående steg.

Tomas har genomgått en planskötarutbildning tillsammans med Robert i två separata steg arrangerad av Svenska Fotbollsförbundet.

Där fick vi även vår arbetsmetod bekräftad samtidigt som vi lärde oss nya spännande färdigheter.

Du anlitar oss för vår kompetens, långa erfarenhet maskinpark och åtkomst till proffsprodukter som bara vi, planskötare och greenkeepers har tillgång till. Välkommen att kontakta oss!