070-4373737 info@gentas.se

Vilka tjänster vi utför

Stubbfräsning, Trädgårdstjänster, Gräsmatterenovering & Installation av Automower är de tjänster vi specialiserat oss att utföra. Vi hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och myndigheter.

Kommunikation

För oss är det viktigt att ha en god kommunikation med våra kunder och vårt arbete tar inte slut efter ett utfört arbete, vi välkomnar alla typer av frågor i efterhand.

Snabbt, enkelt & prisvärt

Istället för att luta oss tillbaka med mångårig erfarenhet så vill vi nyfiket utvecklas hela tiden för att kunna överträffa våra kunders förväntningar.

Ansvar

Vårt ansvar är att leverera tjänster som skall vara miljövänliga, kostnadseffektiva och enkla. Därför arbetar vi hela tiden med söka kunskap som skall gagna våra kunder.

Våra tjänster

GENTAS är ett etablerat serviceföretag inom specifika trädgårdstjänster, vi hjälper er med att ta bort stubbar genom stubbfräsning. Vi konsulterar samt installerar robotgräsklippare. Har du exempelvis ogräs i gräsmattan eller på din stenläggning, då tillhandahåller vi miljövänlig ogräsbekämpning så ni kan bli av med ogräs. Samt så renoverar vi er gräsmattan för en mer välmående gräsmatta med mer gräs och mindre mossa och ogräs. Vi utför även normala trädgårdstjänster såsom gräsklippning, flytt av jordmassor, grus,  höststädning m.m

Pris för stubbfräsning

Ta bort stubbar
Stubbfräsning Ekerö för att bredda uppfart, i vår artikel nedan kan du läsa om stubbfräsning hyra

Stubbfräsning

Stubbfräsning är oftast det effektivaste sättet att bli av med en stubbe. Vi hjälper dig ta bort enstaka eller hundratals stubbar. Det ger den minsta åverkan på din mark och fliset som blir kvar kan du använda som marktäckare i rabatter och buskage, det är dessutom ogräshämmande. Tjänsterna stubbfräsning, ogräsbekämpning och gräsmatterenovering är även  RUT-avdragsberättigade tjänst, där vi givetvis sköter administrationen med Skatteverket åt dig. Läs vidare 

Stubbfräsning pris

Första stubben upp till 70cm i diameter mätt i marknivån kostar 1250kr efter RUT-avdrag. Nästkommande stubbar i samma diameter kostar 600kr/st. Överstigande diameter kostar 100kr/dm. (Ekstubbar kostar dubbla priset).

Stubbfräsning i Huddinge, Nacka, Tyresö, Haninge & övriga Stockholm

Stubbfräsning utför vi oftast i ovanstående kommuner, men vi arbetar i hela Stockholms län. Kontakta oss gärna om du vill att vi fräser bort dina stubbar. Vid standard stubbfräsning fräser vi ned dina stubbar under marknivå ca 10cm under mark och därefter förmultnar de naturligt.

Skulle det behövas gå djupare av någon anledning så kan vi fräsa ned till ca 35cm djup. Bortagning av stubbar ger rätt till RUT-avdrag, något som vi givetvis söker åt dig. Så behöver du hjälp med att fräsa bort dina stubbar så varmt välkommen att kontakta oss. 

Stubbfräsning hyra

Om du vill ta bort stubbar själv eller genom att hyra en stubbfräs sådan du läsa mer i vår blogg eller på sidan ta bort stubbar själv men stubbfräsning hyra lönar sig sällan då man får Rut-avdrag när man anlitar oss.

Är du sugen på att slippa klippa gräset och kanske går i tankarna att skaffa en robotgräsklippare då behöver du kanske hjälp med installation av Husqvarna Automower Robotgräsklippare eller vill du få din gräsmatta renoverad och att bli en paradgräsmatta? Då utför vi även gräsmatterenovering, läs mer här.

Installation Automower

Ogräsbekämpning, Automower

Installation av robotgräsklippare

GENTAS har utfört hundratals Automower installationer i Stockholms län. Behöver du rådgivning eller hjälp att installera så kontakta oss gärna. Läs mer i vår guide att välja robotgräsklippare.

När vi installerar så går vi igenom processen med dig så du vet vad du kan förvänta dig av din nya robotgräsklippare. Läs mer om installation av Automower.

Vi använder kabelläggare för bästa resultat med installationen, där begränsningskabeln fräses ned i gräsmattan. 

Renovera gräsmattan

Ogräsbekämpning, bli av med ogräs
Ovan är före Gräsmatterenovering, nedan är 4v senare

Gräsmatterenovering 

Vi förvandlar en gammal trött gräsmatta till en sprudlande grön paradgräsmatta. 

Du kan antingen göra arbetet själv eller anlita oss, som har erfarenhet, resurser, kompetens och samarbetspartners för att göra en renovering av gräsmattan. 

Tjänsten är RUT-avdragsberättigande och betydligt billigare än att anlägga en ny gräsmatta.

En gräsmatta behöver omsorg och kärlek och vill du att din gräsmatta skall fortsätta se bra ut bör du även underhålla gräsmattan. Det gör en Automower robotgräsklippare exemplariskt åt dig. läs mer om vår metod.

Då vi även har Jordelit / XEED samt Hasselfors Garden som leverantörer så har vi mycket gräsmattevård i vår portfölj.

Ring oss gärna

Stubbfräsning

Här finns det mer att läsa om stubbfräsning

Rotfräsning

Här finns det mer att läsa om Rotfräsning

Ta bort stubbar

Här finns det mer att läsa om ta bort stubbar

Ofta ställda frågor om stubbfräsning​

Här nedan får du svar på de vanligaste frågor vi brukar få i samband med prissättning och vad som ingår i tjänsten.

Stubbens diameter mäts i marknivå på den bredaste delen på diagonalen. Detta för att man vill avlägsna stubben. Många mäter diametern där trädet är avsågat. Detta är fel, då det skulle se konstigt ut om man bara fräser den delen rakt ned. Så alla som fräser stubbar mäter på samma sätt. Sen sysslar inte vi med millimeterrättvisa. Har du exempelvis 5 stubbar och 1 är 80cm och de andra 30cm så tar vi sällan extra för den stubben med överstigande diameter.

En större diameter på stubben samt med rotsystemet bidrar till ett högre pris. Pristillägget är 100 kr extra per decimeter på överstigande 70 cm. Stubbar över 120cm i diameter samt ekstubbar offereras separat.

Ja, det kan vi. Men det är sällan nödvändigt om du inte ska plantera något nytt i hålet. Priset går också upp.

Ja, vissa trädarter är mer svårhanterligare än andra. Exempelvis är ekstubbar är väldigt hårda vilket tar längre tid än exempelvis björkstubbar. Granar har exempelvis ett mer komplext rotsystem än vad tallar har. Givetvis påverkar dessa faktorer priset.

Ja vi fräser även bort häckar. Vi kan även hjälpa till att ta ned häcken och bortforsling. Vi fräser även bort buskar. Idegran och thujor får ofta kraftiga stubbar.

Något som är viktigt är att kolla upp med en växtexpert om det är lämpligt att plantera er tilltänkta nya häck i samma hål.

Klippig och stenig mark är en risk och kan skada vår maskin, vilket gör att priset går upp. Det kan också bli nödvändigt att gräva ur runt stubben eller bända bort stenar för att kunna fräsa stubben.

Ja i vissa fall, men att tänka på är att det går inte hursomhelst att plantera efter att stubben har blivit fräst. Ska den gamla stubben ersättas med ett nytt träd? Då är det viktigt att du kollar upp med växtexpert om det går att ersätta med det växtslag som du planerar.

Vidare måste du tänka på att när trädrester i marken bryts ned bildas koldioxid och vätgas som omvandlas till svavelväte och metangas vilket är mycket giftigt för växternas rotsystem.

I tallar finns det även terpentin. Oftast är det inga problem med att täcka över hålet med flisresterna om du bara ska så nytt gräs på platsen där stubben har varit. Men vi rekommenderar att man tar bort jorden och återfaller med dressjord.

Att använda träflis i ytskiktet stimulerar man däremot mikrolivet i jorden. Träflisen kan med fördel blandas upp med ny näringsrik jord vid grässådd.

Ja vi har motorsågskörkortsbehörighet A+B. Vi använder alltid korrekt skyddsutrustning vid sågning av träd.

Rutavdrag kan bara göras på arbetet på den utförda tjänsten och inte för transport.

Nej, detta försvårar arbetet med stubbfräsen, men syndliga sternar är bra om de tas bort före ankomst.

Ofta när vi är på plats så finns det fler stubbar än vad som angivits. Har ni några små stubbar så tar vi bort dessa för några hundralappar oftast. Likaså ruttna stubbar.

Ta bort stubben - Stubbfräsning

Det är extremt och tidskrävande, för att inte nämna slitsamt projekt att försöka ta bort en stubbe själv: Det kan ju även vara flera stubbar att ta bort och det kräver både hård arbetskraft samt en väldigt stor portion tålamod. Vi åker ofta hem till kunder som försökt och antingen gett upp eller fått sina verktyg förstörda. Men vanligast är nog att frun vill ha tillbaka sin envisa man in i huset istället:)  Varje gång detta händer att vi kan vara behjälpliga i ett sådant läge, så blir kunden (frun) väldigt glad.

Ta bort stubbar med RUT-avdrag.

Vi tar hand om allt det krångliga, du kontaktar oss via telefon, mail, sms eller kontaktformulär och vi frågar hur många stubbar, hur stora om det går att ta sig fram enkelt till stubbarna.

Våra stubbfräsar tar bort era stubbar

Med våra olika stubbfräsar så kan vi fräsa stora och små stubbar i de flesta miljöer. Framkomligheten med våra smidiga stubbfräsar är stor.
Kontakta oss

Stubbfräsning i Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka & övriga Stockholm

Stubbfräsning gör vi oftast i Stockholms söderförorter då vi utgår från Huddinge. men självklart arbetar vi även på Norrort. Vi försöker då passa in jobben för att så miljövänligt som möjligt planera rutten så får du bästa pris för stubbfräsning.

Stubbfräsning - Ogräsbekämpning - Installation av Automower & Gräsmatterenovering

I högsäsong mars-juli kan ni få vänta ett par veckor med hjälp. Därför är det bra att ringa oss redan nu för att boka in våra tjänster. Så länge det inte är snö eller tjäle så kan vi både installera och stubbfräsa så det går ibland göra året runt.

Felsöka begränsningskabel

Blinkar din laddstation blått eller får du meddelandet: Ingen slingsignal? Då har du ett kabelbrott på din begränsningskabel. Det finns olika metoder för att felsöka begränsningskabel. Ofta kan man kanske gissa sig till vart kabelbrottet

Läs mer »
Stubbfräsning hyra

Stubbfräsning hyra

Stubbfräsning hyra Att hyra en stubbfräs kanske låter som en bra idé till en början men det finns många aspekter att överväga innan ni går vidare med stubbfräsning hyra så läs nedan:  Kostnaden Arbetet Säkerheten

Läs mer »

Vad kostar stubbfräsning

Vad kostar stubbfräsning? Ja, detta beror på en mängd olika faktorer för vad priset av att avlägsna en stubbe. Diametern på stubben är det vanligaste måtten man mäter vad det kostar att ta bort stubben.

Läs mer »

Ogräs i gräsmattan

Ogräs i gräsmattan Många lider av problem med ogräs i gräsmattan och det är vanligt att man tittar på olika lösningar. Men det finns sällan några genvägar. Vi på GENTAS kan hjälpa er med ogräs

Läs mer »

Ta bort stubbar

Viktigt att tänka på innan man tar bort stubbar Stubbens placering kan betyda mycket vid stubbfräsning. Oftast ligger de flesta stubbar lättillgängligt men det finns ibland försvårande omständigheter. Säkerheten är viktigast och det gäller liv

Läs mer »

Kontakta oss

Vad våra kunder säger:

Med högt uppsatta mål så är vi glada när våra kunder väljer att skriva en liten recension på google om vårt företag. Detta ger en extra klapp på axeln att vi alltid kan sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar.

Peter Vikström

Huddinge

Gentas besökte oss för råd kring val av robotgräsklippare, installationsoffert och renoveringsråd av gräsmattan.
Professionell genom hela processen!
Nu är roboten och gräsmatta redo för nästa säsong!

Ulrika Skoghed

Huddinge

Gentas installerade en HQ Automower hos oss, förmedlade och levererade själva maskinen samt fräste också bort ett antal stubbar. De gjorde ett mycket bra jobb och detta till ett konkurrenskraftigt pris. Därtill var de väldigt pålitliga och tillmötesgående och det hela utfördes dessutom under trevliga omständigheter. Så vill man ha det!

Thomas Karlen

Gålö

Vi klipper 5 000m2 med en Automower 450X. Vi är beroende av snabb service och kompetens. Detta och mer därtill levererar Gentas. Vi kan varmt rekommendera samarbete med Gentas.
Nu också stubbfräsning, bra komplement !!

Kontakta oss

Ring eller maila oss

Adress

Edbovägen 36A, 14263 Trångsund, Huddinge

Ring oss eller maila

Tel: 070-4373737

Mail: info@gentas.se 

Mån - Fre, 8:00-16:00