Renovera gräsmattan

Renovera gräsmattan

Att renovera en gräsmatta kan innebära flera olika steg beroende på gräsmattans skick och önskat resultat. Här är några generella steg som kan ingå i en gräsmattsrenovering:

  1. Rensa gräsmattan från ogräs och döda växtdelar: Börja med att rensa bort ogräs och döda växtdelar från gräsmattan. Detta kan göras för hand eller med hjälp av en ogrässpruta eller kratta.
  2. Lufta och dressa gräsmattan: Använd en vertikalskärare för att lufta gräsmattan och ta bort döda grässtrån och mossa. Dressa sedan gräsmattan med sand eller grus för att förbättra dräneringen och förse gräset med viktiga näringsämnen.
  3. Gödsla gräsmattan: Gödsla gräsmattan med en lämplig gödsel för att ge gräset den näring det behöver för att växa starkt och friskt.
  4. Så nytt gräs: Om det finns stora kalhyggen på gräsmattan kan det vara nödvändigt att så nytt gräs för att fylla ut och återställa gräsmattan.
  5. Bevattning: För att hjälpa det nya gräset att etablera sig är det viktigt att bevattning sker regelbundet under de första veckorna.
  6. Skötsel: Efter att renoveringen är klar är det viktigt att sköta gräsmattan på rätt sätt genom att klippa den regelbundet, vattna vid behov, och gödsla och dressa vid behov.

Notera att det kan vara mer effektivt och ha bättre resultat att anlita en professionell planskötare för att renovera gräsmattan, särskilt om det handlar om en större yta eller om det finns speciella behov som behöver tas hänsyn till.

Vi är utbildade planskötare genom SvFF och tjänsten som vi utför får du RUT-avdrag för som privatperson. Det blir betydligt mer kostnadseffektivt än om du anlägger en ny gräsmatta.

Se våra gödslingserbjudande på länken här.

Lämna en kommentar