Information värmepumpar

En luftvärmepump hjälper dig sänka dina energikostnader 

Önskar du hjälp med installation och val av luftvärmepump så kommer vi hem till dig på ett kostnadsfritt hembesök

Värmepumpar

Varför Luftvärmepump?

En luftvärmepump är främst avsedd som en extra värmekälla, men används idag som huvudkälla av många hushåll. Det är viktigt att välja en luftvärmepump som kan värma effektivt även under extremt kalla dagar på 15-20 minusgrader, vilket gör att det rekommenderas att leta efter modeller som är anpassade för den nordiska marknaden.

En av de största fördelarna med en luftvärmepump är dess höga energieffektivitet och låga energiförbrukning, vilket kan minska dina elräkningar avsevärt och förbättra luftkvaliteten genom att eliminera damm och andra partiklar från luften.

Om du redan har en frånluftsvärmepump (FLVP), som återvinner inomhusluft och släpper ut värmen till radiatorerna, kan installationen av en luftvärmepump ytterligare öka effektiviteten genom att skapa ett kretslopp i ditt hem. Detta hjälper till att förhindra att den elektriska värmeelementet s.k elpatron fungerar på låg effektivitet på grund av kall luft som kommer in genom ventilationsluckorna.

Genom att använda en luftvärmepump kan du skapa en högt effektivt kretslopp som kan minska energiförbrukningen, ibland med upp till 50%, men vanligtvis med 20-30%. Dessutom kan en luftvärmepump förutom att ge värme under vintersäsongen också producera en kyleffekt under somrar, vilket gör det till ett perfekt val för året runt klimatstyrning och komfort.

Förnyelsebar energi

Luftvärmepumpar hämtar sin energi ifrån den soluppvärmda luften - därför räknas den som förnyelsebar.

Miljömedvetet att installera luftvärmepump

Då 60-80% av energin som går åt till uppvärmning. Den lilla del el som går åt gör det till ett utmärkt miljöval.
Boka installation

Information värmepump, luftvärmepump & ekonomi

Kostnaden för en luftvärmepump är initialt hög, visserligen betydligt billigare än bergvärme, frånluft, jordvärme samt såklart direktverkande el.

Då elpriserna ligger runt 2 kr + överföringsavgifter så minskar man sin förbrukning under en vintermånad med 500kWh så har man sparat drygt 1000kr på en månad. Vintern är ju lång i Sverige och därför blir besparingen snabbt intjänad mot kostnaden av inköp och installation normalt 3-5 år.

Likt vitvaror så står det på värmepumparna vilken årsförbrukning de har. Tillsammans med den höga verkningsgraden så är intjäningen 30-60% mot att ha direktverkande el. På exempelvis en kombination med frånluftsvärmepump så ligger minskningen ofta på 15-30%.

Sen ger det ett bättre inomhusklimat med filtrerad luft och spridd värme.

Olika uppvärmningssystem

 

I Sverige, med sina stränga vintrar, är effektiva värmesystem avgörande för att hålla hemmen varma och bekväma. Lyckligtvis finns det flera alternativ tillgängliga för husägare, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. I det här inlägget kommer vi att utforska de mest populära uppvärmningsalternativen för privata hus i Sverige.

 

  1. Fjärrvärme

Fjärrvärme är den mest populära uppvärmningsmetoden i Sverige, som används av över hälften av alla hushåll. Detta system använder värme genererad i en central anläggning och distribueras till hushållen via ett nätverk av isolerade rör. Detta är ett mycket effektivt system, eftersom det utnyttjar överskottsvärme från kraftverk och industri.

 

  1. Direkt Elvärme

Direkt elvärme är en annan populär uppvärmningsmetod i Sverige, särskilt i mindre bostäder och lägenheter. Detta system använder elektricitet för att värma upp element som sedan avger värme i hemmet. Det är enkelt att installera och underhålla, men det kan bli dyrt om elpriserna ökar.

 

  1. Värmepumpar

Värmepumpar blir allt mer populära för uppvärmning av hem i Sverige. De fungerar genom att extrahera värme från utomhusluft eller marken och använda den för att värma upp hemmet. Det finns två huvudtyper av värmepumpar: luft-till-luft-värmepumpar och luft-till-vatten-värmepumpar.

 

Luft-till-luft-värmepumpar är mest effektiva i milda klimat, medan luft-till-vatten-värmepumpar kan användas även i kallare klimat. Värmepumpar är energieffektiva och kan bidra till att minska dina uppvärmningskostnader, men de kräver en initial investering.

 

  1. Vedeldning

Vedeldning är en traditionell uppvärmningsmetod som fortfarande används i många svenska hem, särskilt på landsbygden. Vedeldade spisar och öppna spisar kan ge mycket värme och skapa en mysig atmosfär. De kräver dock regelbunden påfyllning av ved, och rök från vedeldning kan bidra till luftföroreningar.

 

  1. Biobränslen

Biobränslen, som pellets eller flis, är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Dessa bränslen kommer från förnybara källor, som träavfall, och kan användas i speciella pellet- eller flisbrännare. De är relativt billiga och kan hjälpa till att minska ditt hushålls koldioxidutsläpp.

 

  1. Solvärme

Solvärmesystem använder solstrålning för att värma upp vatten som sedan kan användas för uppvärmning eller varmvatten. Dessa system kan vara dyra att installera, men de kan också bidra till att minska dina energikostnader och ditt hushålls miljöpåverkan.

 

Sammanfattningsvis finns det många olika värmesystem tillgängliga för privata hus i Sverige, och det bästa valet för dig beror på dina specifika behov och omständigheter. Innan du fattar ett beslut är det klokt att jämföra kostnader, energieffektivitet och miljöpåverkan för de olika alternativen.

 

Att bestämma den nödvändiga värmekapaciteten för att värma ett hus är en komplex process som involverar flera variabler. Dessa inkluderar husets storlek, isolering, konstruktionstyp, geografiskt läge och lokala klimatförhållanden.

 

För att ge en grov uppskattning kan vi använda en tumregel som säger att ett välisolerat hus i Sverige behöver cirka 50 W värmeenergi per kvadratmeter vid en utomhustemperatur på -10°C. Om vi tillämpar denna regel på ett hus på 150 m2, skulle det innebära att du skulle behöva en värmekapacitet på runt 7,5 kW för att hålla huset bekvämt uppvärmt under dessa förhållanden.

 

När det gäller att välja rätt luftvärmepump för ditt hem är Toshiba en av de ledande märkena på marknaden. En av deras mest populära modeller är Toshiba Shorai Edge A+++. Denna värmepump är känd för sin höga effektivitet, även vid låga utomhustemperaturer, vilket gör den särskilt lämplig för det kyliga svenska klimatet. Det innebär att den inte bara kan hjälpa till att hålla ditt hem varmt, men den kan leda till ytterligare energibesparingar.

 

Det är dock viktigt att notera att detta är en allmän rekommendation. Typen av värmepump som är bäst för ditt specifika hus kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive ditt hems specifika energibehov och de exakta klimatförhållandena i ditt område. Därför rekommenderar jag att du kontaktar en professionell installatör för att få en mer detaljerad bedömning och råd. De kan hjälpa dig att välja den mest kostnadseffektiva och energieffektiva lösningen för ditt hem.

 

Installation av luftvärmepump i södra Stockholm

Tomas på Gentas är Certifierad Kyltekniker och hjälper dig att köpa, serva, installera och konsultera luftvärmepumpar.

Kontakta Tomas för service och installation av luftvärmepump i södra Stockholm med kringliggande orter.

Kontakta oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kryssrutor
Incert C 2489