Information värmepumpar

En luftvärmepump hjälper dig sänka dina energikostnader 

Önskar du hjälp med installation och val av luftvärmepump så kommer vi hem till dig på ett kostnadsfritt hembesök

Värmepumpar

Varför Luftvärmepump?

Luftvärmepump är främst till för som extra stödvärme, men det är många idag som använder det som huvudsaklig uppvärmningskälla. Viktigt då är att ha en luftvärmepump som klarar av att värma även de dagar som det blir 15-20 minusgrader. Därför ska man leta efter de modeller som är anpassade för den nordiska marknaden. 

Luftvärmepumpar har låg energiförbrukning och hög verkningsgrad, vilket gör att nästan alla hushåll skulle tjäna på att ha en luftvärmepump. Inte bara i kWh utan i bättre inomhusklimat. Luftvärmepumpen sprider värmen i huset samt renar luften från damm och andra partiklar.

Har du en Frånluftsvärmepump även kallad FLVP så är det oerhört effektivt att låta installera en luftvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner inomhusluft och tar värmen från den och skickar ut i elementen och skapar ett kretslopp.

Men friskluftsventilerna drar ju in kalluft vilket gör att, om ingen ny värme tillförs så kommer elpatronen att behöva köras med låg verkningsgrad till följd.

Har man då en luftvärmepump som värmer upp luften inne gör att det blir ett kretslopp och minskad förbrukning. I vissa fall upp till upp till 50% minskad förbrukning, men i normalfallet 20-30%.

Utöver uppvärmningseffekterna så får man även svalka på vintern.

Förnyelsebar energi

Luftvärmepumpar hämtar sin energi ifrån den soluppvärmda luften - därför räknas den som förnyelsebar.

Miljömedvetet att installera luftvärmepump

Då 60-80% av energin som går åt till uppvärmning. Den lilla del el som går åt gör det till ett utmärkt miljöval.
Boka installation

Luftvärmepump & ekonomi

Kostnaden för en luftvärmepump är initialt hög, visserligen betydligt billigare än bergvärme, frånluft, jordvärme samt såklart direktverkande el.

Då elpriserna ligger runt 2 kr + överföringsavgifter så minskar man sin förbrukning under en vintermånad med 500kWh så har man sparat drygt 1000kr på en månad. Vintern är ju lång i Sverige och därför blir besparingen snabbt intjänad mot kostnaden av inköp och installation normalt 3-5 år.

Likt vitvaror så står det på värmepumparna vilken årsförbrukning de har. Tillsammans med den höga verkningsgraden så är intjäningen 30-60% mot att ha direktverkande el. På exempelvis en kombination med frånluftsvärmepump så ligger minskningen ofta på 15-30%.

Sen ger det ett bättre inomhusklimat med filtrerad luft och spridd värme.

Installation av luftvärmepump i södra Stockholm

Tomas på Gentas är Certifierad Kyltekniker och hjälper dig att köpa, serva, installera och konsultera luftvärmepumpar.

Kontakta Tomas för service och installation av luftvärmepump i södra Stockholm med kringliggande orter.

Installation av luftvärmepump i norra Stockholm och Uppsala

Robert på TrädgårdSmart är säljare och installatör av luftvärmepumpar i norra Stockholm och Uppsalaområdet. Han hjälper dig med installationen av luftvärmepump. 

Kontakta Robert för service och installation av luftvärmepump i norra Stockholm och Uppsalaområdet med kringliggande orter.

Kontakta oss