Stubbfräsning Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning

RUT-AVDRAG GÄLLER FÖR TRÄDFÄLLNING

Trädfällning

Det är något som utförts sedan urminnes tider. För att kunna utföra arbetet på bästa sätt arbetar vi med olika tekniker. Trädfällning på villatomter skiljer sig markant från trädfällning i skogen, men grundprincipen är fortfarande densamma. För att kunna utföra en fällning säkert krävs kunskap och erfarenhet! Vi arbetar med allt ifrån att fälla ett träd på en tomt till att gemensamt med partners avverka en hel skog.

Sektionsfällning

Trädnedtagning är en annan typ av trädfällning som utförs uppifrån trädet. Den tekniken används framför allt då området runt trädet inte tillåter vanlig markfällning. Det kan finnas risker med trädet för byggnader eller andra värdefulla ting. Detta innebär att trädfällaren klättrar upp i trädet och tar ner det bit för bit. Detta är även ett bra sätt för att minimera skador på mark och undervegetation. Vi arbetar på detta sätt och för att alltid sätta säkerheten främst.

Stubbfräsning 

När trädet är avverkat så återstår det alltid en stubbe, vi kan hjälpa er med stubbfräsning av enstaka eller 100-tals stubbar med våra maskiner. Viktigaste för oss är att kunna erbjuda en komplett tjänst för er som vill ha hjälp med trädfällning. 

Bortforsling 

Efter att trädet eller träden är fällda och kvistade så kan vi kapa upp stammen i olika längder beroende på om du som kund vill klyva det till ved eller om du vill få det bortforslat. Riset från trädet är något som kunder förvånasvärt ofta inser att det var mer än de trodde. Detta kan läggas på anvisad plats alternativt bortforslas mot avgift med lastbil med kran och gripklo, så arbetet går så fort som möjligt. Sedan körs det till lokala återvinningsstationer där materialet återvinns. Vi samarbetar med lokala åkerier för att erbjuda en så miljövänlig och enkel bortforsling som möjligt. Man kan givetvis ta hand om avfallet själv!

Vi har mångårig erfarenhet av trädfällningar och är mycket stolta över vårt yrke. Vi sätter alltid säkerhet i första hand, vi är rädda om oss och er egendom. Vi vill inte använda vår försäkring för att vi är oförsiktiga eller inte tänker säkerhetsmässigt, men yttre faktorer kan påverka och skulle olyckan vara framme så är vi försäkrade upp till 10 miljoner. Alla vi som använder motorsåg har motorsågskörkort i enligt med Säker skog och ARBETSMILJÖVERKETS föreskrifter.

Trädfällning går att göra året runt. Det som är positivt med trädfällning på hösten är att det är mindre löv som ger mindre avfall. På vintern är att marken är hård och att det inte blir lika stora skador på gräsmattan som det kan bli om marken inte är hård.

Vi utför preciserad trädfällning där träden fälls i önskad riktning. Vid behov använder vi draglina, vinsch eller trädfällriktare för att fälla träd i motlut.

Den klättringsutrusning vi använder oss utav när vi klättrar i träd är CE märkt och godkänd av ARBETSMILJÖVERKET.

Vi värnar om miljön och vi använder främst Husqvarnas batterimotorsågar men för större träd så använder vi traditionell motorsåg och alla våra motorsågar går på miljövänlig akrylatbensin .

Vi utför trädfällning främst åt privatkunder samt företagskunder.

Vi hjälper er med avancerad trädfällning, trädvård, beskärning av träd, besiktning, bortforsling och stubbfräsning samt mycket mer. Vi är experter på trädfällning och arbetar på ett säkert och för träden och omgivningen skonsamt sätt. Kontakta oss för mer info:

Behöver du hjälp med trädfällning?

Vi tar hand om allt från enstaka träd till att röja en hel tomt. Kontakta oss så går vi igenom dina önskemål och kommer överens om en bra lösning på just ditt problem. När du kontaktat oss så kommer vi ut och besiktar ditt uppdrag och därefter får ni en kostnadsfri offert skickad på mail eller efter dina önskemål.

Kontakta oss för offert:

070-4373737