Behöver ni hjälp att fälla träd?

Vi hjälper er att fälla era enstaka träd till gallring i skogsfastigheter. Rut-avdrag för privatpersoner. 

Ring 070-4373737

Vänligen, kontakta oss för en kostnadsfri offert.

12 + 14 =

Sektionsfällning

Är en annan typ av trädfällning som utförs uppifrån trädet. Den tekniken används framför allt då området runt trädet inte tillåter vanlig markfällning. Det kan finnas risker med trädet för byggnader eller andra värdefulla ting. Detta innebär att trädfällaren klättrar upp i trädet och tar ner det bit för bit. Detta är även ett bra sätt för att minimera skador på mark och undervegetation. Vi arbetar ofta på detta sätt och för att alltid sätta säkerheten främst.
Trädfällning är RUT-berättigat.

Kontakta oss för hjälp med trädfällning.

Trädfällning

Trädfällning på villatomter skiljer sig markant från trädfällning i skogen, men grundprincipen är fortfarande densamma. För att kunna utföra en fällning säkert krävs kunskap och erfarenhet! Vi arbetar med allt ifrån att fälla ett träd på en tomt till att gemensamt med partners avverka en hel skog.

Fälla träd går att göra året runt. Det som är positivt med trädfällning på hösten är att det är mindre löv som ger mindre avfall. På vintern är att marken även hård, vilket är gynnsamt då det inte blir lika stora skador på exempelvis gräsmattan som det kan bli om marken inte är hård.

Markfällning

Fällning av träd från marken, där hela trädets fulla längd får plats på marken utan risk för egendom eller andra hinder. I baspriset ingår kvistning och kapning av stammen i 2 m bitar och riset läggs på hög inom 20 meter från trädet.

Besiktning

Många ringer oss och är oroliga över att deras träd har vuxit sig höga och står nära huset. Det är trots allt väldigt ovanligt att träd rasar över hus eller människor. Om du ändå är orolig kommer vi naturligtvis ut och bedömer ditt träd.

Vanliga frågor

Vad kostar det att fälla ett träd?
Det är den allra vanligaste frågan. Vi ger alltid  en tydlig offert som vi tar fram efter att ha granskat träden på plats hos er. Vi följer en tabell där vi utgår från stammens diameter i brösthöjd och därefter bedömer vi svårighetsgraden och risken med att fälla trädet. Tillsammans med eventuella extratjänster, som exempelvis stubbfräsning, vedkapning och flisning av grenar eller bortforsling sammanställer vi ett pris. Varje träd och tjänst offereras separat så att ni i lugn och ro kan välja vilka träd och tjänster ni vill ha hjälp med.

Följande punkter för att fälla träd beskriver de risknivåer vi beaktar i prissättningen, från lätt till svår (1-5).

  1. Friskt träd som kan fällas i sin fulla längd i alla riktningar utan risk för byggnader, elledningar, staket eller andra hinder.
  2. Friskt träd som endast kan fällas i sin fulla längd i en riktning på grund av hinder.
  3. Friskt träd som inte kan fällas från marken på traditionellt sätt på grund av hinder utan kräver klättring och fällning av trädet sektionsvis från toppen (sektionsfällning). Grenar och stambitar kan droppas utan risk till marken.
  4. Friskt träd som behöver sektionsfällas som punkt 3 med tillägget att grenar och stambitar inte kan droppas fritt på grund av hinder och därför måste firas försiktigt till marken i rep (riggning).
  5. Skadat, ruttet eller delvis stormfällt träd.
Vad är mitt ansvar som kund?

Du som kund ansvarar för att i förväg skaffa eventuella fällnings- och marktillstånd som kan krävas för trädfällning. Det är oftast kommunen som hanterar de frågorna och det är normalt specificerat i den lokala detaljplanen vad som gäller. Du som kund garanterar genom godkännande av uppdrag även att objekten som skall hanteras står på rätt fastighet samt att ni har rätt att fälla eller beskära dem. Gentas friskriver sig ifrån allt ansvar avseende otillräckliga fällnings- och beskärningstillstånd. Läs mer om marklov

Vad gäller för att få RUT-avdrag
För att vara berättigad till RUT-avdrag skall ni i första hand vara ägare till fastigheten och ha utrymme kvar hos Skatteverket för RUT-avdrag.

Avdrag görs med 50% och enbart på arbetskostnaden. Detta innebär att kostnader för exempelvis drivmedel, materiel, resekostnader och eventuella kostnader för bortforsling av grenar och ris faktureras separat utöver arbetskostnaden. Maxbeloppet för RUT-avdrag är 50 000 kr. RUT-avdraget kan fördelas på flera fastighetsägare.

I vår offert framgår tydligt ert RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden. Efter utfört arbete fakturerar vi er hela kostnaden för ej RUT berättigade tjänster samt halva arbetskostnaden, som är RUT berättigad. Vi söker därefter ersättning för den andra halvan hos Skatteverket, när ni betalt er del. För att göra detta behöver vi ert personnummer. I de fall där Skatteverket inte godkänner ersättningen för RUT-avdrag, oftast beroende på en fylld kvot, slutfakturerar vi er för den resterande summan.

Vi fäller träd åt dig som privatperson, företag och bostadsrättsförening

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert gällande trädfällning eller Stubbfräsning vi arbetar åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt företag. Trädfällning är en RUT-avdragsberättigande tjänst. Vilket är 50% avdrag på arbetskostnaden.

Trädfällning

Vi lyssnar alltid på era kundönskemål och därefter gör vi alltid en riskbedömning inför trädfällning och går igenom arbetet steg för steg så ni känner er trygga.

Arbetet är RUT-berättigat

Vi tar bort stubben

Efter trädfällning är det lämpligast att ta bort stubben då de kan vara ett tillhåll för insekter och skadedjur. Vi fräser enkelt bort era stubbar med någon av våra stubbfräsar.

Läs mer

Arbetet är RUT-berättigat

Flisning

Vi kan hjälpa till att flisa upp ert avfall med en särskild flishugg som kan mata in 16cm i diameters grenar till att göra det till flis. Detta organiska material kan man använda i rabatter och runt andra träd. Flisning ger ca 80% av volymen vilket förenklar bortforsling.

JOUR - Fälla träd

Vi erbjuder jourtjänst. Om träd eller grenar riskerar att falla eller har fallit över t.ex hus bilar, ledningar eller lekplatser så kan vi komma ut och hjälpa er fälla träd. Vi har jour främst inom Stockholmsregionen. Denna tjänst debiteras vanligtvis högre då vi måste omprioritera samt eventuellt boka om andra kunder.

Flisning

Efter en trädbeskärning eller fällning skapas det oftast stora volymer med grenar och toppar som behöver tas hand om. Genom att flisa riset minskar volymen avsevärt. Cirka 80% av volymen, Vi utför flisning med en kompakt flishugg som lämpar sig speciellt där det är trångt och där man inte vill ha djupa spår. Men oftast kanske man använder stammen till att göra ved men riset tar väldigt mycket plats och då är flisning utmärkt.

Fliset används med fördel till att täcka andra växter i trädgården och ger ett näringstillskott samt skyddar mot kyla.

Bortforsling

Antingen med kranlastbil (ca 30 m3) eller i släpvagn. Med kranlastarbil samarbetar vi med parterners för att ge en så kostnadseffektivt lösning som möjligt. Vi rekommenderar den lösning som passar bäst, till lägst pris. Om ris och stamdelar skall flyttas längre än 20 meter från trädet tillkommer uppläggningstillägg.

Bortforsling är en tjänst som inte omfattas av RUT-avdraget. Ca pris för kranlastarbil är 3500kr inom Stockholm

Miljö

Den klättringsutrusning vi använder oss utav när vi klättrar i träd är CE märkt och godkänd av ARBETSMILJÖVERKET.

Vi värnar om miljön och vi använder främst Husqvarnas batterimotorsågar men för större träd så använder vi olika traditionella motorsågar och alla våra motorsågar går på miljövänlig akrylatbensin.

Säkerhet

Vi utför preciserad trädfällning där träden fälls i önskad riktning. Vid behov använder vi draglina, kilar, vinsch eller trädfällriktare för att fälla träd i motlut.

Vi har mångårig erfarenhet av trädfällningar och är mycket stolta över vårt yrke. Vi sätter alltid säkerhet i första hand, vi är rädda om oss och er egendom. Vi vill inte använda vår försäkring för att vi är oförsiktiga eller inte tänker säkerhetsmässigt, men yttre faktorer kan påverka och skulle olyckan vara framme så är vi försäkrade upp till 10 miljoner via Trygg-Hansa. Alla vi som använder motorsåg har motorsågskörkort i enligt med Säker skog och ARBETSMILJÖVERKETS föreskrifter.

Plantering

Något som blir vanligare och vanligare hos våra kunder är att plantera ett nytt träd där det gamla tagits ned. VIll ni även ha hjälp med plantering så hjälper vi er med det.

Bortforsling 

Efter att trädet eller träden är fällda och kvistade så kan vi kapa upp stammen i olika längder beroende på om ni som kund vill klyva det till ved eller om ni vill få det bortforslat eller forsla bort det själva. Riset från trädet är något som kunder förvånasvärt ofta inser att det var mer än de trodde. Detta kan läggas på anvisad plats alternativt bortforslas mot avgift med lastbil med kran och gripklo, så arbetet går så fort som möjligt. Sedan körs det till lokala återvinningsstationer där materialet återvinns. Vi samarbetar med lokala åkerier för att erbjuda en så miljövänlig och enkel bortforsling som möjligt. En normal transport med 30m3 flak kostar ca 3500kr inkl. moms. Man kan givetvis ta hand om avfallet själv!

Varför välja Gentas?

Lång erfarenhet och personlig service

Experter på robotgräsklippare, stubbfräsning och trädfällning

Vi väljer endast kvalitetsprodukter

Professionella och ansvarstagande

Trädfällning, Stubbfräsning och installation av Automower

I högsäsong mars-juli kan ni få vänta ett par veckor med hjälp, men ring oss redan nu för att boka in våra tjänster.

Kontakta oss