070-4373737 info@gentas.se

Ta bort stubbar

Viktigt när man tar bort stubbar

Vid borttagning av stubbar så är det viktigt att man har rätt skyddsutrustning. Stubbfräsar är kraftiga maskiner och vid arbetet så är det viktigt att man som kund håller sig på ett behörigt avstånd, då det kan sprätta flis och sten som finns i stubben och dess direkta närhet. Vid miljöer där det finns risker så använder vi oss av skyddsstaket för att förhindra skador. Inför att vi ska ta bort stubbar i trädgården så gör vi alltid en säkerhetsbedömning. Skulle du behöva kommunicera med oss under arbetets gång så håll dig kvar på behörigt avstånd och avvakta tills vi stänger av fräshjulet eller maskinen vid förflyttning.

Ring oss gärna

Ogräsbekämpning - guide

Här kan du läsa vidare om olika tekniker för att bli av med ditt ogräs

Stubbfräsning

Vi arbetar med stubbfräsning i hela Stockholms län. Kontakta oss gärna om du vill att vi fräser bort dina stubbar. Vid standard stubbfräsning fräser vi ned dina stubbar under marknivå ca 10cm under mark och därefter förmultnar de naturligt. Skulle det behövas gå djupare av någon anledning så kan vi fräsa ned till ca 35cm djup. Bortagning av stubbar ger rätt till RUT-avdrag, något som vi givetvis söker åt dig. Så behöver du hjälp med att fräsa bort dina stubbar så varmt välkommen att kontakta oss.