070-4373737 info@gentas.se

Rotfräsning

Rotfräsning

Ibland behöver du fräsa lite djupare, eller så har stubben många långa rotben då gör vi en rotfräsning, för att gå på djupet. Vissa trädslag såsom asp kan efter trädfällning ge rotskott. Då är det det viktigt att gå på djupet för att förhindra sådant. Det kan i vissa fall ge andra oönskade skador på exempelvis stenläggningar eller asfalt där rötterna inte dör vid trädfällningen. Detta är något vi är vana vid och vi vill alltid lämna bästa möjliga resultat så då fräser vi dem på detta sätt så att ni ska slippa skador eller att nya skott ska växa upp igen.

Rotfräsning - Stubbfräsning | Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka & övriga Stockholm

I högsäsong mars-juli kan ni få vänta ett par veckor med hjälp. Därför är det bra att ringa oss redan nu för att boka in våra tjänster.

Rotfräsning

Om du vill läsa mer om stubbfräsning eller ”stump grinding” som det heter på engelska så finns här en länk som intressant läsning.