Trädgårdskonst

Skärgårsfyrar Skärgårdsfyr

Trädgårdskonst & Skärgårdsfyrar / Trädgårdsfyr är konstformen kring att designa och utforma och anlägga en trädgård. Den nuvarande europeiska trädgårdskonsten sina rötter i 600-talets islamiska trädgårdar, som Alhambra. Trädgårdskonstens historia har uppvisat några riktiga höjdpunkter i Europa under renässansen och barocken; de italienska renässansträdgårdarna på 1500- och 1600-talen, som Villa d’Este, de franska barockträdgårdarna på 1600- och 1700-talen som till exempel barockträdgårdarna på Versailles, i Sverige Drottningholms slott och Tessinska palatset i Stockholm och i England landskapsparkerna, som till exempel Blenheim Palace (se även engelsk park) på 1700- och 1800-talen.

De historiska kinesiska (som Yuanmingyuan) och japanska trädgårdarna (till exempel Zenträdgårdna) har också några mycket förfinade och raffinerade exempel på vad trädgårdskonst kan vara som bäst. Trädgårdskonstens historia har genom tiderna omfattat all slags iordningställande av trädgårdar där syftet varit att skapa en helhet av upplevelser utifrån den miljöbiotopväxtzonklimat och kultur som varit rådande.

Skärgårdsfyrar

Skärgårdsfyr

Trädgårdsfyr

Filter products / Trädgårdskonst / Showing 1 - 9 of 10 results
Sort by
Price Range
Categories