070-4373737 info@gentas.se

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning - Bli av med ogräs

Ogräsbekämpning Stockholm

Bekämpning av ogräs med hetvatten och skum är fantastisk metod att bli av med sitt ogräs. Vi behandlar exempelvis stenläggningar, uppfarter och invasiva arter. Vi utför ogräsbekämpning i Haninge, Huddinge, Tyresö, Nacka och övriga Stockholms län.

Ytor för ogräsbekämpning med Foamstream

 • Staket
 • Garageuppfarter
 • Kullerstenar
 • Murar
 • Grusgångar
 • Parkeringsplatser
 • Lekplatser med grusunderlag
 • Stenläggningar
 • Trottoarer
 • Innergårdar
 • Trädgårdar
 • Skog
 • Blomrabatter
 • Buskage
 • Häckar
 • Parker
 • Stränder och strandkanter
 • Dammar och fontäner
 • Nöjesparker
 • Idrottsbanor
 • Fotbollsplaner med konstgräs
 • Lekplatser med gummiunderlag

Ogräsbehandling

Direkt efter behandling så påbörjas effekten och inom ett par dagar så har ogräset, mossan, alger och sporer dött. Sedan när det torkar ut som på bilden ovan så kommer det blåsa bort av sig själv.

Ogräsbekämpning utan gifter är något vi strävar efter i vårt arbete med att bli av med ogräs. Vi hjälper privat personer, företag och myndigheter.

Foamstream metoden går att läsa mer här

Så oavsett om du vill rengöra din uppfart, plattsättning eller tvätta din altan skonsamt så kan vi hjälpa er med det. Mossbekämpning och ogräsplockning är en RUT-avdragsberättigad tjänst för privatkunder.

Hetvatten med skum

Med hetvatten så penetrerar det varma vattnet ogräsets rot och bränner upp cellerna vilket gör att ogräset inte kommer tillbaka i samma utsträckning* som manuell plockning av ogräs, Foamstream tar även bort mossa, alger och andra sporer. Foamstream är marknadsledande inom ogräsbekämpning runt om i världen med sin miljövänliga metod. *(vid djupgående rotsystem kan behandling behöva upprepas).

Vår Foamstream tar enkelt bort ert ogräs eller mossa, så oavsett vad ni har har för problem ring oss eller skicka ett mail i nedanstående kolumn. Vi utgår från Huddinge men arbetar även i Haninge, Nacka och Tyresö med omnejd.

Miljövänlig metod

Vår miljövänliga metod att bli av med ogräs är väldigt effektiv men djupgående rötter kan kräva fler behandlingar för att ogräsbekämpa ert ogräs. Normalt krävs det 1-3 behandlingar beroende på vart ert ogräs  finns, mossbekämpning och alger räcker normalt en behandling. Ogräsbekämpning med hetvatten har visat god effekt mot björnloka, jätteloka och i vissa fall parkslide om det inte är ett för kraftigt och tätt bestånd. Vid ogräsbekämpning mot invasiva arter så kan det krävas fler behandlingar än mot vanligt ogräs. Bli av med ogräs, mossbekämpning är RUT-berättigade enligt skatteverket. Se info här.

Rengöring av altandäck går under ROT-avdrag.

Ni behöver sedan bara uppge personnummer och mailadress så sköter vi resten med Skatteverket. Skummet i vår Foamstream förlänger verkningsgraden avsevärt mot liknande teknik utan skum. Ogräsbekämpning med hetvatten och skum går att göra året runt, så länge det inte ligger snö över det område som skall behandlas. Att plocka ogräs förhand är väldigt tidsödande samt ineffektivt mot att behandla det med vår Foamstream.

Ogräset

Du behöver heller inte ta hand om avfallet som annars kan vara ett stort problem så att man får vidare spridning i sin trädgård. Om du har ett vattenutkast tillgängligt så kan vi koppla på oss direkt på det men det händer att vi fyller vår tank på 780 liter när vi ogräsbekämpar utan tillgång till rinnande vatten.

Skall du sälja din villa, vore det inte värdehöjande med en rengjord, och ogräsfri uppfart?

Vår miljövänliga metod med Foamstream hetvatten gör det även lämpligt att med högtryck även göra rent båtbottnar. Bli av med ogräs är något Foamstream metoden är världsledande på. läsvidare om Foamstream

I högsäsong mars-juli kan ni få vänta ett par veckor med hjälp, men ring oss redan nu för att boka in våra tjänster.

Rensa ogräs - själv

Det finns olika guider hur man tar bort ogräs mellan plattor, vår metod är enklast och miljövänlig men vill du göra grovjobbet själv så finns här en bra expertguide.