Gräsmatterenovering

 

Grästmatterenovering

Gräsmatterenovering

Före gräsmatterenovering och tre veckor efter.

Gentas erbjuder en gräsmatterenovering med en väl utarbetat arbetsmetod vid renovering av gräsmatta. Vi förvandlar en trött gammal gräsmatta till en sprudlande grönskande paradmatta. Denna renovering av gräsmattan gör vi i steg för att slippa behöva anlägga en ny gräsmatta. Detta tillvägagångsätt ger er rätt till RUT-avdrag på det utförda arbetet.

Här nedan beskriver vi den tillvägagångsättet i detalj på hur vi renoverar gräsmattor. Du kan givetvis utföra hela metoden sjäv eller låta oss göra arbetet och spara åtskilliga timmar. Så välkommen att anlita Gentas för professionell gräsmatterenovering.

Gräsmatterenovering vår arbetsmetod

Nedan punkter är de arbetsmoment vi utför när vi renoverar  gräsmattor som är i dåligt skick, full med mossa, ogräs och är i behov av näring. Djupare beskrivning finner du längre ned på sidan om hur arbetsmetoderna går till vid renovering av en gräsmatta.

 • Ogräsrensning (tillval)
 • Kemisk ogräsbehandling (tillval)
 • Mossbekämpning genom vertikalskärning, samt luftning.
 • Räfsning av gräsmatta och ihopsamling av trädgårdsavfall
 • Kemisk gödning av gräsmattan
 • Organisk gödning av gräsmattan
 • Stödsådd för återväxt vid renoverad gräsmatta
 • Bevattning av gräsmatta (tillval)

Hur mår gräsmattan?

Matt och trist

Knivarna på gräsklipparen är viktiga då slöa knivar och lågt tillskott av näring gör att gräsmattan blir matt och trist och ger oftast kluvna grästoppar.

Full med mossa

En gräsmatta full med mossa är ett tydligt tecken på näringsbrist. Dessutom har grästet svårt att etablera sig i mossan.

Ojämnheter och gropar

Ojämheter i gräsmattan måste fyllas med sandrik jord, så kallad toppdressning. gamla stubbar som vi hjälper er ta bort om de finns på tomten. Detta omfattas även av RUT-avdrag

Lite gräs 

Har du mycket ogräs är i gräsmattan är det oftast ett tecken på gräsmattan saknar näring. Ogräset tar överhand om inte gräset underhålls på korrekt vis.

Gör din gräsmatta friskare och vackrare!

Grönskande gräsmatta 

Vill du vara stolt över din gräsmatta? Vi ger gräsmatta en boost med näring. Det är väldigt viktigt för att din gräsmatta ska kunna bli tät och vacker.

Moss- och ogräsbekämpning

Med vår kombi vertikalskärare luftar vi er gräsmatta för att näring och vatten skall gynna ny återväxt samt att vi river upp ogräs och mossa.

Ojämnheter

Vi lägger ett lager K-dress som täcker håligheter och ger näring. Detta gör att gräsmattan blir jämn och fin.

Kostnadseffektivt

En redan etablerad gräsmatta som renoveras av oss blir mycket billigare än att anlägga en ny gräsmatta.

Renovera din gräsmatta genom Gentas

Nedan följer vårt tillvägagångsätt för gräsmatterenovering med beskrivning för varje arbetsmoment. Vill du ha en grönskade tät gräsmatta så följer du nedanstående steg.

En renovering av en gräsmatta av normal storlek tar c:a 2-4 hela arbetsdagar. Du behöver också kanske hyra in maskiner och verktyg för att kunna utföra dessa steg. Har du inte ork eller kraft för nedanstående moment, så kontakt oss. Vi kan renoveringar av gräsmattor!

Borttagning av ogräs

Vi brukar inleda renoveringen med att ta bort ogräs från gräsmattan. Det görs maskinellt, manuellt och vid svår beläggning av ogräs även med ogräsbekämpning. Detta tillsammans med näringstillskott av gödsel, organisk näring och ny sådd av gräsfrön gör att ogräset får mindre chans att konkurrera med gräset.

Du kan givetvis bekämpa ogräset innan vi kommer. Då rekommenderar vi att du använder Fiskars Xact ogräsupptagare eller Gardena ogräsupptagare 

Dessa produkter är effektiva trädgårdsverktyg som tar ogräsplanta och rotsystem i ett moment.

Ogräs på stenläggning och garageuppfart?

Vi kan även rensa din uppfart eller stenläggning som har fått ogräs och mossa eller överväxt.

Luftning och mossbekämpning 

Ett av de viktigaste tillvägagångsätten vid gräsmatterenovering är maskinell vertikalskärning. Vår kombi vertikalskärare bearbetar gräsmattan på ett effektivt sätt. En kombi vertikalskärare luftar gräsets rötter, samt tar bort ogräs och mossa. Vid vertikalskärning av gräsmattan så skär man skåror ca (0-15 mm) ner i jorden för att på så sätt ge möjlighet för marken att ta upp ny näring, luft och vatten.

Syftetet med att vertikalskära gräsmattan är att den bättre ska kunna ta upp syre samt förbättra gräsmattans dränering. Regnvatten och näring tränger mycket bättre ned till rötterna efter vertikalskärning. Gräsrötterna stimuleras samtidigt när de delas till att producera fler sidoskott. Resultatet av detta blir en mycket mindre ogräs och en tätare gräsmatta när grästillväxten gynnas.

Ökad dränering

Mer näringsupptag

Stimulans för tillväxt av gräs

motordriven-vertikalskärare Gräsmatterenovering av en etablerad gräsmatta

Räffsning av gräsmattan

Efter vertikalskärning är det viktigt att man räffsar upp resterna i högar och samlar vi upp trädgårdsavfallet i säckar. Detta steg sker genom manuell krattning.  Detta för att ta bort det döda gräset, mossan samt ogräset från gräsmattan. Efter uppsamling och gräsmattan är genomkrattad kan den bättre tillgodogöra sig näring, gödsel samt underlättar toppdressningen av gräsmattan för täcka ojämnheter och bli en plan yta.

Räfsningen av restprodukten sker manuellt och samlas in för att senare återvinnas som trädgårdsavfall.

OBS! Bortforsling av trädgårdsavfall ingår ej i tjänsten. 

Kemisk gödning av gräsmatta

Gödsling av gräsmattan sker med kemisk gödsel från Wolf Garten då näringsinnehållet dubbelt jämfört med motsvarande organiskt gödsel. Wolf Garten Robot – Special är gödslet vi använder är oss av och är ett specialgödsel för robotgräsklippare. 

En gödslad gräsmatta gör gräset mer motståndskraftigt och tåligare mot exempelvis köld, näringsbrist, torka och det främjar mikrofloran i jorden. Jord med mycket mikroorganismer mask och gråsuggor håller jorden levande och jorden luftigare.

Efter vertikalskärning och räffsning gödslar vi gräsmattan, eftersom vertikalskärningen gör marken luftig och redo för näringsupptag den släpper även igenom vatten bättre.

Till gödslingen använder vi en spridarvagn för täckning över hela gräsytan.

Detta ger en tåligare gräsmatta

Stimulans och ökad tillväxt av gräs

Ökad mängd mikroflora

Den organiska gödning

genom toppdressning

Vid slutet av renoveringen, toppdressar vi gräsmattan med K-dress före stödsådden. Den toppdressade gräsmattan förbättrar och skyddar utsatta delar av gräsmattan. Toppdressningen täcker igen ojämnheter och gör att gräsmattan håller lättare kvar fukt och lättare kan ta till sig näringen i gödslet.

K-dress använder vi då det är en lättarbetad jord med högt innehåll av sandblandning och torv. Den lämpar sig bäst till föryngring av redan etablerade gräsytor.

K-dressen samtidigt näringsberika genom att kalka, gödsla och jordförbättra. Toppdressen tillför inte lika mycket näring som gödsel men återställer även humusinnehållet i marken. 

K-Dressjord är bäst när man ska renovera en gräsmatta. Eftersom den har ett högt innehåll av sand kan den med fördel användas till reparationer och utjämning av gropar. Är din gräsmatta mycket sliten och har mycket ojämnheter så kan man även behöva toppdressa den flera gånger per säsong.

Vi rekommenderar även att du fortsätter att toppdressa gräsmattan på våren eller hösten minumum var 3-4 år. Du kan gärna toppdressa slitna och utsatta ytor flera gånger under säsongen, då det jämnar av samt gynnar tillväxten av nya skott och motverkar uttorkning.

K-dress är toppklass

Finsållad jordblandning med sand och torv för skötsel av gräsytor

Lösning som har allt-i-ett

Kalkar, gödslar och jordförbättrar samtidigt

Gräsmatta i superklass

Friskare, jämnare och grönare gräsmatta

Stödsådd vid nyrenoverad

etablerad gräsmatta

Gräsmatterenoveringen avslutas med stödsådd och här använder vi endast de exklusivaste gräsfröblandningarna. Dessa väljs ut efter vilken typ av befintligt gräs som finns. Vi väljer endast gräsfröblandningar som är lämpliga för vårt nordiska hårda klimat.

Gräsfrön växer långsamt så det är väldigt viktigt med bevattning så att du får en väldigt tät fin gräsmatta. En tät gräsmatta gör att ogräs har svårt att etablera sig.

Vi använder spridarvang för att slunga ut gräsfröna så att de fördelar sig jämnt över hela gräsytorna.

Täta gräsmattor

Täta gräsmattor håller ogräs och mossa borta

Billigt

Prisvärt alternativ till utrullad färdigt gräs som kräver anläggning

Renoverad gräsmattan kräver bevattning

Bevattning de första 1-3 veckorna efter gräsmatterenoveringen är den absolut viktigaste perioden för att få gräsfröna att gro. Risken om jorden torkar ut är att hela sådden kan gå förlorad så det är väldigt viktigt att jorden inte torkar ut under denna period. 

Det övre lagret jord hålls fuktigt de första veckorna. Det bör vattnas under 10 minuter fyra till fem gånger per dag under torrt väder. Efter ca sju till tio dagar kommer du att se resultatet av små strån som sticker upp. Fortsätt med kontinuerlig bevattning tills gräset har växt till sig med 8 cm. 

Väl vid uppnådd höjd så är det dags för den första klippningen med gräsklipparen. Klipp max en tredjedel av gräsets höjd, helst så högt som möjligt vid första klippningen efter gräsmatterenoveringen. Därefter sänker du klipphöjden successivt med en centimeter i taget.

Vill du hyra bevattning? Då kan vi erbjuda hyra av en helautomatisk bevattningsanläggning för dina gräsytorunder tiden.

Renovera gräsmattan – Kostnadsfritt hembesök

Vi träffar dig gärna för ett kostnadsfritt hembesök.Kontakta Gentas för fri professionell rådgivning och för ett kostnadsförslag. 

Prisexempel på gräsmatterenovering

Totalt gräsyta på 400 m2

Material:

 • Dressjord, K-dress
 • Gödsel, Wolf Garten Robot Special
 • Gräsfrö Rölunda Elit
 • Transport och framkörning

Pris material från c:a: 11,900 kr*
*) beroende på skick på terräng samt geografisk plats 

Arbete:

 • Maskinell vertikalskärning
 • Räffsning
 • Kemisk ogräsbekämpning (tillval)
 • Ihopsamling av trädgårdsavfall i säckar
 • Kemisk gödning
 • Organisk gödning, K-dress
 • Stödsådd av gräsmattan
 • Bevattning (tillval hyra)

Pris arbetskostnad från c:a:  9900 kr**) med RUT-avdrag

** Detta är uppskattad kostnad då alla trädgårdar är unika så kan det behövas mer material samt mer arbete. Bortforsling ingår ej

 

Vid större gräsmatterenovering samarbetar vi med Robert på TrädgårdSmart