070-4373737 info@gentas.se

Gödselprogram – För en välmående gräsmatta

Gödselprogram – För en välmående gräsmatta

Normalt så ska man gödsla gräsmattan 4ggr per år

Tillsammans med Indigrow som säljer sina produkter till främst golfbanor runt om i världen så har vi utvecklat ett specialschema där det räcker med tre spridningstillfällen. Det är för att produkterna har en mycket längre verkningsgrad och är mer balanserade för de olika säsongerna, än vad produkterna är som man köper i vanliga butiker.

Vår – Sommar – Höst

På våren skall kvävehalten vara hög och fosfor och kalium nivåerna relativt låga för att ge tidig god tillväxt. På sommaren skall det vara mer balanserat mellan NPK*, mot hösten skall kvävehalten och fosfor vara låga men högre halter av kalium för att gräsmattan skall gå in i vila och må så bra som möjligt. 

*NPK står för kväve(N), fosfor (P) och kalium (K). 

Vårt program 

Vi använder oss av klassledande som förutom att de innehåller ovanstående NPK i rätt balans så är det även tillsatt järn för att ta bort mossa och motverka ogräs samt ge gräsmattan en mörkar grön färg. Biostimulanter för stressavlastning och kraft samt humussyra för att minska gräsets upptag av toxiner och öka mikrobiell tillväxt av både flora och fauna.

Tre gånger per säsong

Vi kommer ut till er och gödslar er gräsmatta med våra specialprodukter vår, sommar och höst.

Kostnad för vårt gödslingsschema är efter RUT-avdrag*
*gäller upp till 600m2, vid större gräsmatta kontakta oss för offert.

kr 5990* För tre tillfällen, faktureras efter första tillfället.
  • Vår
  • Sommar
  • Höst